SWOP
SWOP festival

Med SWOP – den første internationale dansefestival for børn i DK – ønsker Åben Dans og teaterrådet i Kulturregion Midt- og Vestsjælland at konsolidere den stigende interesse for børnedans, ikke kun herhjemme, men også på europæisk plan.

SWOP er en biennale, så publikumstraditioner kan bygges op, diskussionerne kan følges op og udvekslingen fortsætte.Med centrum i Roskilde kommer dansen børn og unge til gode fra hele kulturregionen.

Formål

  • At vise børn, unge og voksne i kulturregionen, hvilket fantastisk potentiale børnedansen har
  • At højne børnedansens anseelse ved at give den særligt fokus
  • At give et billede af, hvor børnedansen befinder sig lige nu både på dansk og europæisk plan.
  • At skabe et mødested, hvor danske og europæiske dansere, koreografer, dansepædagoger, producenter, formidlere og pædagogisk personale på uddannelsesinstitutionerne har mulighed for at udveksle og udvikle tanker og ideer sammen.
  • At udstikke nye kreative veje for børnedansen.

Børn og unge bliver præsenteret for danseforestillinger af høj international standard specifik rettet mod deres aldersgrupper. Via forestillinger, seminar og workshops præsenteres børn og unge i Kulturregion Midt- og Vestsjælland for dans som scenekunst og dans på egen krop. Dans er som regel ordløs og har dermed ingen sproglige barrierer og er derfor yderst egnet til international udveksling. Da det er det første tiltag af sin art i Danmark, vil Kulturregion Midt- og Vestsjælland få en betydende pionerrolle.

Alle egnsteatre i kulturregionen samt Slagelse Teater. Børnekulturkonsulenterne i de 8 kommuner og kulturforvaltningen i de 8 kommuner. I Roskilde kommune vil Roskilde Bibliotek være et af spillestederne. Desuden vil alle skoler og institutioner i kulturregionen blive kontaktet.

Selve festivalen løb af stabelen første gang den 20.-27. maj 2012 og i samme periode 2014.

Teatrene har individuelle publikumskapaciteter. Men hvis der gennemsnitlig kan være 150 tilskuere i teatersalene, vil det betyde at i alt 6000 børn, unge og deres voksne ser forestillingerne.

Der vil i tæt samarbejde med kultur- og idrætsforvaltningerne og børnekulturkonsulenterne blive udbudt workshops for de 8 kommuners børn og unge.

Hvor mange der vil deltage i workshoppene afhænger af, hvilken form man i fællesskab bliver enig om der skal være gældende i hver enkelt kommune. Ønsker man flere kortere workshops for mange børn/elever eller et længerevarende, mere dybdegående undervisningsforløb for færre børn / elever.

Åben Dans vil komme med forskellige muligheder som kommunerne kan vælge imellem. Visionen er at masser af børn og unge skal efterlades med lysten til fortsat dans og bevægelse samt en større kunstnerisk indsigt.

Den første SWOP-festival blev afholdt i 2012 hvor de 8 kommuner i Kulturregionen fik 50 forestillinger og 45 ”Dans i skolen”-forløb for i alt 957 børn i løbet af 1 uge.

Den næste SWOP-festival afholdes i 2016.

Læs mere på SWOPs hjemmeside