Seneste nyt om Kulturaftalen

tor, 09/10/2015 - 08:30 -- admin

Kulturaftalen for perioden 2011–2014 udløb med udgangen af 2014.

Der er forhandlinger i gang mellem Kulturregionen og Kulturministeriet omkring indgåelse af en aftale for perioden 2015–2018. På grund af valg og ministerskifte har forhandlingerne været stillet i bero hen over sommeren. der er kommet gang i forhandlingerne igen, og det forventes at en ny aftale kan underskrives inden udgangen af oktober.

Status på forhandlingerne kan følges i referaterne fra Kulturgruppens møder.