Organisation

Kulturgruppen

Kulturgruppen er den politiske styregruppe, der varetager opgaver og træffer beslutninger vedrørende de områder, der er omfattet af kulturaftalen.

Kulturgruppen består af 12 medlemmer, der repræsenterer kommunerne Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø.

Hertil er knyttet en administrativ følgegruppe bestående af 6 kommunale chefer fra de pågældende kommuner.

Sekretariatsfunktionen er placeret i Odsherred Kommune og varetages af Kultur og Fritid.

Referat fra møder i den administrative følgegruppe og Kulturgruppen kan læses her.