Kulturaftalen

Kulturregion Midt- og Vestsjælland består af kommunerne Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø.

De seks kommuner har indgået en kulturaftale for perioden 2021-2024 med Kulturministeren.

I aftalen ønsker Kulturregion Midt- og Vestsjælland at arbejde med to indsatsområder, hvorunder der udvikles projekter.

1. Børnenes og de unges kulturregion
2. Litteraturregion – læselyst for alle / præsentation og produktion

Projekterne skal alle medvirke til udvikling i såvel hele kulturregionen som i den enkelte kommune.
Samarbejde, videndeling, arbejdsdeling, netværk og involvering på tværs af kommuner og kulturaktører er afgørende for arbejdet i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.