Kulturaftalen

Kulturregion Midt- og Vestsjælland består af kommunerne Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø.

De 6 kommuner har forlænget kulturaftalen 2015-2018 med Kulturministeriet til også først at omfatte 2029 og efterfølgende også 2020.

I aftalen for 2020 ønsker Kulturregion Midt- og Vestsjælland at arbejde med to indsatsområder, hvor under der udvikles projekter.
1. Børnenes og de unges kulturregion
2. Litteraturregion – læselyst for alle / præsentation og produktion

Projekterne skal alle medvirke til udvikling i såvel hele kulturregionen som i den enkelte kommune. Samarbejde, videndeling, arbejdsdeling, netværk og involvering på tværs af kommuner og kulturaktører er afgørende for arbejdet i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Det er målet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland, at der i 2020 indgås en nye 4-årig kulturaftale med Kulturministeren for perioden 2021 – 2024.