Kulturaftalen

Kulturregion Midt- og Vestsjælland består af kommunerne Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Sorø.

De 8 kommuner har indgået en kulturaftale med Kulturministeriet for perioden 2015 – 2015 med indsatsområderne: Kulturarv og identitet og Børn, uge og udsyn.

De to indsatsområder er foreløbig foldet ud i fire projekter, der er færdigudviklet:
Danmark bliver til, Kunstrejsen II, BGK - Billedkunstnerisk Grundkursus og Bandakademiet.

Der er afsat en pulje til udvikling af nye større projekter inden for de 2 indsatsområder. De nye projekter udvikles i 2016 til realisering i perioden 2016 – 2018.

Projekterne vil alle have en volumen og en kvalitet, der vil være vanskeligt for en enkelt kommune at realisere.

Projekterne skal alle medvirke til udvikling i såvel hele kulturregionen som i den enkelte kommune. Samarbejde, videndeling, arbejdsdeling, netværk og involvering på tværs af kommuner og kulturaktører er afgørende for arbejdet i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.