Kulturaftalen

Kulturregion Midt- og Vestsjælland består af kommunerne Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Sorø.

De 8 kommuner har indgået en kulturaftale med Kulturministeriet for perioden 2015–2018 med indsatsområderne: Kulturarv og identitet og Børn, unge og udsyn.

De to indsatsområder er foreløbig foldet ud i fire projekter, der er færdigudviklet:

  • Danmark bliver til
  • Kunstrejsen II
  • BGK - Billedkunstnerisk Grundkursus og
  • Bandakademiet


Der er afsat en pulje til udvikling af nye større projekter inden for de 2 indsatsområder. De nye projekter udvikles i 2016 til realisering i perioden 2016–2018.

Projekterne vil alle have en volumen og en kvalitet, der vil være vanskeligt for en enkelt kommune at realisere.

Projekterne skal alle medvirke til udvikling i såvel hele kulturregionen som i den enkelte kommune. Samarbejde, videndeling, arbejdsdeling, netværk og involvering på tværs af kommuner og kulturaktører er afgørende for arbejdet i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.